Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Ražice na roky 2020-2022

Příloha SVR č.1

Příloha SVR č.2

Příloha SVR č.3

Příloha SVR č.4

 

Obec Ražice oznamuje,že návrh středněhodbého výhledu rozpočtu obce na roky 2020-2022 je zveřejněn zde: http://www.razice.cz/uredni-deska/rozpoctove-dokumenty/strednedobe-vyhledy-rozpoctu a do jeho listinné podoby je možno nahlédnout na adrese Obecního úřadu Ražice: Ražice 98, 398 22  Ražice a to v kanceláři účetní v době úředních hodin.

Připomínky k návrhu střednědového výhledu rozpočtu obce na roky 2020-2022 mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě do: 07.12.2018 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.