Návrh rozpočtu obce Ražice na rok 2019

 

Obec Ražice oznamuje,že návrh rozpočtu je zveřejněn zde: http://www.razice.cz/uredni-deska/rozpoctove-dokumenty/rozpocet a do listinné podoby je možné nahlédnout na adrese

Obecního úřadu Ražice: Ražice 98, 398 22 Ražice a to v kanceláři účetní v době úředních hodin.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě do: 07.12.2018 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Přiložené soubory:
Download this file (Schválený rozpočet 2018.pdf)Schválený rozpočet 2018.pdf412 kB