Přiložené soubory:
Download this file (Jmenování zapisovatele.pdf)Jmenování zapisovatele.pdf284 kB

Možnost hlasova na voličský průkaz při volbě prezidenta České republiky

Formulář-žádost voliče o vydání voličského průkazu

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

 

Přiložené soubory:
Download this file (Opatř.ob.povahy MZE.pdf)Opatř.ob.povahy MZE.pdf298 kB
Přiložené soubory:
Download this file (E.On žádost ořezy.pdf)E.On žádost ořezy.pdf839 kB
Přiložené soubory:
Download this file (Návrh ÚP Heřmaň.pdf)Návrh ÚP Heřmaň.pdf369 kB

Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi osobně nebo telefonicky na čísle 389 600 773 nebo 389 603 900 o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Mimo území České republiky nelze do přenosné volební schránky hlasovat.

Prosíme voliče o uvážlivé posouzení svého zdravotního stavu,aby komisi nevolali k infekčním nemocem,nebo z banálních důvodů,které jim nebrání se do volební místnosti dostavit.DĚKUJEME!