Přiložené soubory:
Download this file (Návrh ÚP Heřmaň.pdf)Návrh ÚP Heřmaň.pdf369 kB

Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi osobně nebo telefonicky na čísle 389 600 773 nebo 389 603 900 o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Mimo území České republiky nelze do přenosné volební schránky hlasovat.

Prosíme voliče o uvážlivé posouzení svého zdravotního stavu,aby komisi nevolali k infekčním nemocem,nebo z banálních důvodů,které jim nebrání se do volební místnosti dostavit.DĚKUJEME!

Přiložené soubory:
Download this file (Žádost-voličský průkaz.pdf)Žádost-voličský průkaz.pdf359 kB
Přiložené soubory:
Download this file (Možnost hlasovat na voličský průkaz.pdf)Možnost hlasovat na voličský průkaz.pdf257 kB

Přiložené soubory:
Download this file (vyhlášení volby prezidenta republiky.pdf)vyhlášení volby prezidenta republiky.pdf200 kB

Přiložené soubory:
Download this file (Volby-komise.pdf)Volby-komise.pdf269 kB
Přiložené soubory:
Download this file (CODES CZ 14.09.2017.pdf)CODES CZ 14.09.2017.pdf455 kB
Přiložené soubory:
Download this file (VV MZ Návrh opatř.obec.povahy.pdf)VV MZ Návrh opatř.obec.povahy.pdf248 kB