Přiložené soubory:
Download this file (Revize 26.2.2018 - 27.2.2018.pdf)Revize 26.2.2018 - 27.2.2018.pdf189 kB
Přiložené soubory:
Download this file (Komplex.poz.úpravy k.ú.Ražice.pdf)Komplex.poz.úpravy k.ú.Ražice.pdf369 kB

Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi osobně nebo telefonicky na čísle 389 600 773 nebo 389 603 900 o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Mimo území České republiky nelze do přenosné volební schránky hlasovat.

Prosíme voliče o uvážlivé posouzení svého zdravotního stavu,aby komisi nevolali k infekčním nemocem,nebo z banálních důvodů,které jim nebrání se do volební místnosti dostavit.DĚKUJEME!

Přiložené soubory:
Download this file (Daň z nemov.věcí 2018.pdf)Daň z nemov.věcí 2018.pdf108 kB

Přiložené soubory:
Download this file (Usneseni_opatrovnik_Richard_Necuda.pdf)Usneseni_opatrovnik_Richard_Necuda.pdf284 kB

Přiložené soubory:
Download this file (Usneseni_opatrovnik_Pavel_Reindl.pdf)Usneseni_opatrovnik_Pavel_Reindl.pdf284 kB

Přiložené soubory:
Download this file (Usneseni_opatrovnik_Hana_Reindlova.pdf)Usneseni_opatrovnik_Hana_Reindlova.pdf284 kB

Přiložené soubory:
Download this file (KÚ-vyhláš.platn.obnov.katastr.operátu.pdf)KÚ-vyhláš.platn.obnov.katastr.operátu.pdf313 kB