Obnovení činnosti

Jedná se o ochotnický divadelní spolek, jehož činnost se podařilo obnovit po bezmála 40 letech na podzim roku 2004.

První představení

Jako první počin byla nacvičena klasická pohádka Český Honza, jehož premiérové představení bylo úspěšně odehráno 2. dubna 2005, a to hned ve dvou beznadějně vyprodaných představeních.

Naše činnost

Divadelní soubor se pravidelně schází k dramatickým zkouškám a každoročně soubor připravuje min. 1 představení.

Naše členstvo

Spolek má v současné době cca 20 členů ve věku od 13 do více než 60 let.

Kde vystupujeme

S nastudovanými představeními vystupuje především blízkém i vzdálenějším okolí obce v místním regionu.

Kontakt

Jaroslav Němejc, principál
Tel. 724 189 797