Osvětová beseda Ražice je příspěvková organizace obce a zajišťuje ve spolupráci s obecním úřadem většinu kulturních akcí v obci.

Osvětová beseda je hlavním iniciátorem kulturního a společenského života v obci. Své činnosti provozuje v obecním sále a v letních měsících též v krásném prostředí přírodního amfiteátru. V areálu přírodního amfiteátru jsou k dispozici tyto jednoduché ubytovací kapacity (ubytovací maringotka s pěti lůžky, ubytovací železniční vagón s pěti lůžky).

Osvětová beseda byla založena již v roce 1977 s cílem zajišťovat společenský a kulturní život v obci. Díky nadšení členů, zázemí přírodního amfiteátru a obecního kulturního sálu pokračuje Osvětová beseda nadále ve svých činnostech. Kromě tradičních akcí rozšiřuje své kulturní činnosti i v dalších souvisejících oblastech. Svými aktivitami vytváří prostor pro setkávání, vzdělávání a společnou zábavu občanů obce i širšího okolí zejména v oblasti společenské, kulturní a umělecké.

Nejznámější akcí je festival folk, country a trampské hudby “Ražický pražec“, jehož 1. ročník byl uspořádán již v roce 1984. Ražický Pražec se koná tradičně vždy první sobotu v červnu od 14 hodin. Od roku 2004, kdy byl pořádán 20. ročník, byl festival rozšířen o páteční večerní program.

V podzimním, zimním a částečně jarním období jsou pořádány v obecním kulturním sále interpretů především bluesové, jazzové, šansonové a folkové hudby. Ve spolupráci s divadelním spolkem se Osvětová beseda podílí na pořádání divadelních představení hostujících divadelních souborů, které se těší vysoké oblibě. Pravidelnými akcemi jsou v dubnu “Otvírání studánek“ a v listopadu “Zavírání studánek“ – minifestival 4 až 6 folk a country regionálních kapel, Pivní slavnosti a další. Ve spolupráci s Obecní knihovnou jsou pořádány besedy s regionálními spisovateli, besedy o cestování, místních tradicích, promítání filmů atd.

Osvětová beseda také zajišťuje hry, soutěže a výchovně-vzdělávací programy pro děti – např. Dětský den, Mikulášská nadílka, tvůrčí dílny, zájezdy pro děti a další akce.

Dále jsou pořádány pravidelná setkání důchodců, setkání bývalých členů divadelního a estrádního spolku a další.

Kontakty

Josef Šefránek, vedoucí OB Ražice
Tel. 736 708 616
Julie Boušová, účetní OB Ražice
Tel. 382 261 060