Sbor dobrovolných hasičů v Ražicích.

O bezpečnost obce stará se sbor dobrovolných hasičů. Sbor založen byl v roce 1911.