Založení knihovny

Obecní knihovna v Ražicích byla založena v roce 1924 v důsledku zákona o obecních knihovnách a slouží občanům dodnes. Podrobné informace o její historii jsou uvedeny v přiloženém dokumentu 90 let Obecní knihovny v Ražicích 1924 – 2014.

Kde ji najdete

Od roku 2002 se knihovna se nachází v přízemí budovy obecního úřadu, Ražice čp. 98.

Kdy máme otevřeno

Otevřena je každý pátek od 17 do 19 hodin.

Kdo je knihovníkem

Knihovnicí je Michaela Čadková.

Kolik knih nabízíme

V současné době knihovna nabízí více než 3700 svazků. Knihovní fond je každý rok průběžně doplňován, z Městské knihovny v Písku jsou navíc zapůjčovány výměnné soubory knih.

On-line katalog

Součástí používaného knihovnického systému Clavius je i modul www katalog, který umožňuje vystavení katalogu knihovny na internetu: http://79.110.47.22/katalog/

Využijte bezplatný internet

V otevírací době knihovny je k dispozici rovněž veřejný internet. Půjčování knih i využívání internetu je bezplatné.

Máte ročenku Ražické knihovny?

Podrobné informace o činnosti knihovny jsou vydávány v Ročence Obecní knihovny v Ražicích.

Ke stažení