Reg. č.: CZ.1.14/1.5.00/35.03343

V rámci projektu podpořeného Regionálním operačním programem NUTS II Jihozápad budou rekonstruovány místní komunikace kolem obecního úřadu v Ražicích a návesní prostory ve Štěticích.

Celková délka rekonstruovaných komunikací III. třídy je 589 m.
Realizace projektu: 1.5.2015 – 31.8.2015
Termín realizace stavby: 15.6.2015 – 15.8.2015
Zhotovitel: STAREKO CZ Písek s. r. o.
Celkové náklady projektu: 7,46 mil. Kč

rop