Obec Ražice realizuje projekt na podporu cestovního ruchu v regionu - "Špejchar Ražice - za kulturou a poznáním" podpořený z Regionálního operačního programu NUTSII Jihozápad - 23. výzva.

cl 647 1

Hlavním cílem projektu je rozšířit nabídku služeb cestovního ruchu pro turisty a návštěvníky obce Ražice/regionu Písecka o atraktivní nabídku kulturně poznávacího cestovního mimo hlavní turistickou sezónu. Hlavním výstupem je vybudování turistického centra Špejchar Ražice s celoroční nabídkou služeb pro turisty a návštěvníky. Realizací projektu bude vytvořeno centrum cestovního ruchu s výstavními a multifunkčními prostory pro aktivní trávení volného času. V rámci projektu budou vytvořeny interaktivní expozice a zázemí pro realizaci atraktivních programů a akcí pro hlavní cílovou skupinu. Hlavní cílovou skupinou jsou turisté a návštěvníci, především rodiny s dětmi. Projekt navazuje na úspěšně realizovaný projekt Rok na Zlatém vrchu podpořený z ROP Jihozápad. Projekt vychází ze zjištěných potřeb a nedostatků v regionu v oblasti nabídky cestovního ruchu. V rámci projektu budou vytvořena nová pracovní místa.

rop