Předkládaný projekt řeší zateplení víceúčelového zařízení. Projekt řeší výměnu otvorových výplní - okna, vstupní dveře, zateplení střechy budovy a komplexní zateplení obálky budovy.

cl 583 1

Cílem projektu je snížit spotřeby energie zlešením tepelně izolačních vlastností obvodových konstrukcí a výměnou otvorových konstrukcí.

cl 583 2