Obec Ražice získala v letošním roce dotaci z OPŽP, prioritní osa 6, opatření 6.3 ve výši 3,7 mil.Kč na revitalizaci alejí v Humňanech.

Projekt je časově rozdělen do tří let a jeho nápní je během 3 let revitalizovat 3 aleje kolem cest v Humňanech. Jedná se o aleje kolem cesty do Heřmaně, k Humňaskému rybníku a z Humňan do Skal, jež je významným krajinným prvkem. Žádost byla podána třikrát, než byla akceptována a následně podpořena.

cl 213 1   cl 213 2   cl 213 3