V podzimní výzvě k podávání žádostí do Operačního programu Životní prostředí bychom se rádi pokusili uspět s žádostí na Revitalizaci 3 alejí kolem cest v Humňanech.

cl 126 1

Žádost jsme podávali již dvakrát, ale vždy jsme bohužel na něčem ztroskotali. Akce s rozpočtem kolem 3 mil. Kč by se týkali všech alejí kolem místních komunikací v Humňanech, realizace bude v případě úspěchu rozdělena do 3 let a velice by pomohla v naplnění celkové koncepce obce Ražice, ve snaze opravit a vylepšit stav veřejné zeleně v zastavěné části obce, ale i jejím návratu do volné krajiny kolem komunikací.