Po trochu delším čekání se rovněž v roce 2008 zadařilo a Obec Ražice podala úspěšnou žádost do Programu obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj - dotační titul č.2

Projekt „Pane pojďte si hrát v Ražicích“ s rozpočtem 300 tis. Kč na výstavbu dětského hřiště v Ražicích uspěl a získal 210 tis. Kč. Na přípravě se podílely děti svými kreslenými návrhy na jaře letošního roku při malování velikonočních vajíček. Jako dodavatele vybralo zastupitelstvo obce píseckou firmu Ateliér 2P. Hřiště bylo v dohodnutém termínu dokončeno a již plně slouží svému účelu.

cl 8 1   cl 8 2   cl 8 3

http://www.detskahriste2p.wz.cz