V letošním roce za podpory Programu rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj proběhla oprava zhruba kilometr dlouhého úseku místní komunikace v Humňanech od hřebčince směrem k obci Skály.

Myslím, že mnoho lidí od běžných řidičů přes cyklisty uvítali, že se konečně podařilo získat finannčí prostředky a zrealizovat opravu této komunikace, jež je zároveň součástí cyklotrasy a byla k tomuto účelu již téměř nepoužitelná. Získaná dotace 500 tis. Kč, náklady na realizaci 625 tis. Kč, povrch je z recyklátu. Na alej vedoucí kolem této komunikace je v současné době zpracovávána projektová dokumentace a na podzim bude podána žádost do Operačního programu Životní prostředí na realizaci Revitalizace této aleje.

cl 6 1   cl 6 2   cl 6 3