Od úterý 12.5.2020 bude muzeum znovu otevřeno.


Z důvodu ochrany návštěvníků prosíme o dodržování několika pravidel:
1. Vstup do muzea je povolen pouze v roušce.
2. Prosíme všechny, aby si u vchodu dezinfikovali ruce.
3. S ohledem na rozlohu muzea je omezen počet návštěvníků, kteří mohou být současně uvnitř, na pět osob. Zároveň prosíme o dodržování rozestupů.


Těšíme na Vás.

Vyjádření ČEVAK a.s.

Vážení spoluobčané,

od čtvrtka 16.4. do neděle 19.4.2020 byly v obcích umístěny kontejnery na nebezpečný a velkoobjemový odpad. Po dobrých zkušenostech z minulých let, kdy občané řádně ukládali svůj odpad, jsme tímto chtěli vyjít lidem vstříc, aby každý měl dost času na dovezení svého odpadu. Bohužel ve Štěticích a Humňanech se situace v letošním roce poněkud vymkla - viz fotodokumentace. Kromě toho, že se spousta věcí nacházela mimo prostor kontejneru, se zde objevoval i odpad, který je možno uložit běžně do kontejneru na papír, na plast atd. K tomu, aby mohly být kontejnery zavřeny a odvezeny, museli být povoláni členové SDH Štětice. Zastupitelé zváží, zda do budoucna bude sběr i nadále probíhat touto formou (kontejner v obci na celý víkend).nebezpecny odpad

V případě problémů s rychlostí a provozem internetu přes "NTS Computer,a.s." volejte správce sítě  od 7.00 do 17.00 v pracovní dny na tel. 383 323 511 a v závažných případech mimo pracovní dobu tel. 603 450 682.

Přiložené soubory:
Download this file (Septiky,_jímky,_domovní_ČOV.pdf)Septiky,_jímky,_domovní_ČOV.pdf407 kB

Přiložené soubory:
Download this file (pracovni_nabidka_uklid.pdf)pracovni_nabidka_uklid.pdf244 kB

Informace platné od 14.4.2020 o regulačním opatření v dopravě za nouzového stavu:

http://www.jikord.cz/cs/novinka/opatreni-ve-verejne-doprave/

V uplynulých dnech byly všem občanům rozdány roušky. Ti, které jsme nezastihli doma, nalezli své roušky v poštovní schránce. Děkujeme paní Janě Varnuškové ze Štětic, která z vlastních materiálů našila cca 100 kusů roušek pro obyvatele Štětic, Humňan a části Ražic. V Ražicích nabídla pomoc s ušitím roušek paní Ladislava Košatková. Na základě její nabídky obec objednala materiál na výrobu roušek, na který se vzhledem k situaci čekalo skoro dva týdny. Ihned po dodání paní Košatková našila cca 230 kusů roušek pro občany Ražic. Oběma patří ještě jednou velké poděkování. 

rousky1 horz

Obec Ražice přeje všem občanům veselé Velikonoce a hodně zdraví.

velikonoce

Leták - Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie