Přiložené soubory:
Download this file (200,_190_PP.pdf)200,_190_PP.pdf327 kB
Download this file (Vývěska.pdf)Vývěska.pdf496 kB

Upozorňujeme občany, kteří ještě neuhradili poplatek za svoz komunálního odpadu a ze psů na rok 2020, že splatnost těchto poplatků je do 31.5.2020.

Úhradu můžete provést bezhotovostně na účet obce - 270 110 824/0300 (variabilní symbol = číslo popisné) nebo hotově nebo bezhotovostně platební kartou na pokladně OÚ v Ražicích.

Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu je 560,- za osobu s trvalým pobytem nebo nemovitost bez trvale hlášených obyvatel, poplatek ze psa činí 40,- za prvního a 80,- za druhého a každého dalšího.

Informujeme návštěvníky, že 36. ročník Ražického pražce pro rok 2020 je zrušený.

Češi jsou stále na špičce v třídění odpadů v EU. Každý z nás vytřídil v roce 2019 do barevných popelnic přes 51 kilogramů odpadu. S tříděním odpadů má zkušenost většina obyvatel ČR, pravidelně pak své odpady třídí téměř ¾ národa, přesně 73 % obyvatel. Loni jsme vytřídili nejvíc papíru, téměř 22 kilogramů, dále pak 15,1 kilogramu plastů, bezmála 14 kilogramů skla a necelé půl kilo nápojových kartonů. A stále více třídíme i kovy, těch vytřídil každý obyvatel v průměru 13,9 kilogramu.Prostřednictvím sběrných systémů obcí se tak shromáždilo přes 693 tisíc tun vytříděných odpadů, což je o 4 % více než v roce 2018.

SDH Ražice oznamuje občanům, že v sobotu 6. června 2020 proběhne v Ražicích sběr železného šrotu. 

Obecní knihovna v Ražicích se znovu otevře v pátek 15.5.2020. Provozní doba zůstává stejná - každý pátek od 17 do 19 hodin. V prostoru knihovny používejte roušky, dodržujte rozestupy a použijte připravenou dezinfekci a rukavice.

Od úterý 12.5.2020 bude muzeum znovu otevřeno.


Z důvodu ochrany návštěvníků prosíme o dodržování několika pravidel:
1. Vstup do muzea je povolen pouze v roušce.
2. Prosíme všechny, aby si u vchodu dezinfikovali ruce.
3. S ohledem na rozlohu muzea je omezen počet návštěvníků, kteří mohou být současně uvnitř, na pět osob. Zároveň prosíme o dodržování rozestupů.


Těšíme na Vás.

Vyjádření ČEVAK a.s.

Vážení spoluobčané,

od čtvrtka 16.4. do neděle 19.4.2020 byly v obcích umístěny kontejnery na nebezpečný a velkoobjemový odpad. Po dobrých zkušenostech z minulých let, kdy občané řádně ukládali svůj odpad, jsme tímto chtěli vyjít lidem vstříc, aby každý měl dost času na dovezení svého odpadu. Bohužel ve Štěticích a Humňanech se situace v letošním roce poněkud vymkla - viz fotodokumentace. Kromě toho, že se spousta věcí nacházela mimo prostor kontejneru, se zde objevoval i odpad, který je možno uložit běžně do kontejneru na papír, na plast atd. K tomu, aby mohly být kontejnery zavřeny a odvezeny, museli být povoláni členové SDH Štětice. Zastupitelé zváží, zda do budoucna bude sběr i nadále probíhat touto formou (kontejner v obci na celý víkend).nebezpecny odpad