Dne 3.8.2017 ve večerních hodinách byl nalezen pes https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/Male.svg/100px-Male.svg.png(viz foto) v obci Lhota u Kestřan – hodný, zvyklý chodit na vodítku. Pravděpodobně spádová oblast za vodou → Putim, Ražice, Čejetice dál ke Strakonicím (již dříve v Kestřanech odchycen pes z Hajské). Pes je k předání připraven ve SD Kestřany.