Obecní úřad oznamuje obřčanům, že poplatky za svoz komunálního odpadu, psy a pronájem obecních pozemků je možné platit na obecním úřadě dle paltné OZV obce Ražice každý všední den.

PO 7:30–17, UT 7:30–15, ST 7:30–17, CT 7:30–13 a PA 7:30–16 hodin. Poplatek za svoz komunálního odpadu je splatný do částky 600 Kč do 31.3.2009, vyšší částky ve dvou splátkách. Kdo nebude mít poplatke uhrazen do konce března, tzn. nebude mít na popelnici nalepenu novou známku pro letošní rok, nebude mít dále odpad vyvážen.