Nepříjemné změny v dopravní obslužnosti vlakem pro obyvatele Ražic.

V prosinci letošního vešel v platnost nový jízdní řád ČD. K nelibosti mnoha domácích občanů byly z úsporných důvodů zrušeny některé spoje na tratích Č.Budějovice – Plzeň i Ražice – Tábor a u jiných posunuty nesmyslně vyhovující časy odjezdů. Změny v příštím roce a dalších letech odebírají železniční stanici Ražice titul „železniční uzel“, protože normálně myslící člověk provedené změny opravdu nemůže pochopit. Ve stanici, kde (zatím) zastavují rychlíky a měla by sloužit jako přestupní, na sebe jednotlivé spoje navazují s několikahodi­novými intervaly, takže pokud si ČD, které se dosud chovají jako socialistický podnik představují, že stylem škrtů a neustálým snižováním kvality v příkrém rozporu s cenou jízdného přilákají větší počet cestujících, jsou na omylu, ale to samozřejmě celé vedení ví, nicméně dokud se budou všichni ti manažeři a další vyhřívat za obrovské platy ve svých peleších a hospodaření bude probíhat nynějším stylem rozhodně to ve vlakové dopravě půjde tak daleko, že vlaky nebudou jezdit vůbec a koleje budou rozkradeny, ale to je jenom takové zamyšlení. Samozřejmě jsme některé změny z titulu Obce Ražice připomínkovali, ale bez úspěchu.