Upozorňujeme na blížící se konec lhůty pro podání Žádostí o neinvestiční finanční příspěvek z rozpočtu obce Ražice na rok 2020. Poslední den pro podání je 30.9.2019.

Formulář a podmínky k čerpání k dispozici na webových stránkách v sekci Žádosti a pronájmy nebo na OÚ Ražice.