Ve dnech od 11.3.2019 do 27.3.2019 proběhnou výluky železniční přepravy na trati číslo 190 v různých úsecích od Dívčic po Horažďovice. Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusou přepravou. Více informací naleznete na ofiálních stránkách ČD v sekci omezení provozu. (www.cd.cz./jizdni-rad/omezeni-provozu/)